Инструкција број 021-01-00016/6/2020-05 од 11. марта 2020. године, коју је донело Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а која садржи мере за поступање у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, ради упознавања и поступања по истој.