Рок за подношење понуда је 15.06.2020. године у 12:00 часова.

Документa: