Rok za podnošenje ponuda je 15.06.2020. godine u 12:00 časova.

Dokumenta: