Država Srbija je pokrenula akciju podele paketa namirnica osobama sa invaliditetom i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji cele Srbije.

Obaveštvamo osobe sa invaliditetom i roditelje dece sa smetnjama u razvoju koji su zainteresovani za ove pakete namirnica da se prijave, putem mejla ili telefona, Odeljenju centra za socijalni rad na teritoriji opštine na kojoj žive .

Potrebno je da zainteresovani centru za socijani rad daju lične podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona) koji će biti prosleđeni lokalnim samoupravama kako bi volonteri mogli da dostave paket na kućnu adresu.