У Центру за социјални рад одржан је радни састанак представника јавног и цивилног сектора, а у циљу даљег развоја компетенција из области писања пројеката.