Документација

Инструкције и мере заштите

 • Инструкције и мере заштите од Корона (COVID-19) вирусаПреузми

Правилници

 • Правилник о управљању сукобом интереса Преузми
 • Правилник о поступању по притужбама Преузми
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Преузми

Одлуке

 • Одлука о радном времену, распореду радног времена, раду у сменама, одмору у току дневног рада и о приправности и раду по позиву Преузми

Јавне набавке

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ – ЛАПТОП РАЧУНАР – бр. 46-10-7022020 Преузми

Набавке на које се Закон не примењује

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ – ЛАПТОП РАЧУНАР – бр. 46-10-7022020 Преузми

Извештаји

 • Годишњи извештај центара за социјални рад_340_2018 – Подаци о ЦСР Преузми
 • Извештај о раду ЦСР за 2018. год. Преузми

Обрасци и спискови документације потребни за регулисање и покретање права и услуга

ЗАХТЕВИ
 • Захтев за помоћ у кући Преузми
 • Захтев – потврда за повлашћени увоз аутомобила Преузми
 • Захтев – непосредна брига о детету Преузми
 • Захтев – уверење хранитељи Преузми
 • Захтев – уверење из евиденције штићеника Преузми
 • Захтев – уверење да није на евиденцији лица према коме је одређена мера заштите Преузми
 • Захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица Преузми
 • Захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ Преузми
 • Захтев за остваривање права на посебну новчану накнаду Преузми
 • Захтев за остваривање права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица Преузми
 • Захтев Центру за социјални рад “Сава” – универзалан Преузми
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 • Потребна документација за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица Преузми
 • Потребна документација за остваривање права на новчану социјалну помоћ Преузми
 • Потребна документација за остваривање права на посебну новчану накнаду Преузми
 • Потребна документација за остваривање права на једнокартну новчану помоћ Преузми
 • Потребна документација за остваривање права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица Преузми
 • Потребна документација за смештај у установу социјалне заштите – дом Преузми
 • Потребна документација за старатеља и лица под старатељством Преузми
 • Будући усвојитељи прибављају следећу документацију Преузми
 • Будући старатељи прибављају следећу документацију Преузми
 • Будући хранитељи прибављају следећу документацију Преузми