Права и услуге

Центар за социјални рад “Сава” у Сремској Митровици својим услугама, корисницима омогућава и помаже да остваре права из социjалне и породично – правне заштите.

Услуге и права које грађани остварују кроз делатност ЦСР-а, а које се финансирају из буџета Републике Србије су:

Остале услуге ЦСР-а су: