Заштита од насиља у породици

У последње време сведоци смо пораста насиља у породици, тако да се корисници из категорије одраслих и старих лица све више суочавају са овим проблемом.

Служба се, заједно у сарадњи са партнерским институцијама труди да пружи организовани одговор за спречавање насиља у породици и његових последица.

Насиље може да се јави у више облика и то као:

 • Физичко – које подразумева намерну употребу физичке силе која може да изазове бол, повреду, па чак и смрт (гурање, ударање, чупање, шутирање и сл.);
 • Сексуално – која подразумева сваки сексуални акт без сагласности или могућности избора жртве, услед немоћи, инвалидитета, када није у могућности да се сагласи и сл.
 • Психичко/Емоционално – која подразумева сваку врсту узнемиравања, вређања, омаловажавања, претњи, застрашивања, игнорисање, викање, псовање, окривљавање, исмевање;
 • Економско – које подразумева неједнаку доступност заједничким ресурсима, забрану рада, принудни рад и експлоатацију, узимање новца, злоупотребу или покушај злоупотребе имовине, одузимање новца, не дозвољавање приступа заједничким средствима и сл.

Центар за социјални рад у погледу заштите жртве и спречавања насиља у породици, обавља следеће послове:

 • Пружа психосоцијалну подршку, врши процену потреба и планира услуге у циљу заштите од насиља у породици
 • Правна помоћ
 • Информише жртве о њиховим правима и упућује их на друге службе у заједници
 • Сарађује са другим службама и институцијама у заједници
 • Обезбеђује ургентан смештај код сродника, породични смештај или смештај у сигурну кућу
 • Покреће поступке код надлежног суда за изрицање мере заштита од насиља у породици
 • Учествује у кривичном поступку и на захтев суда или тужилаштва доставља налаз и стручно мишљење
 • Покреће друге поступке када је за то овлашћен
 • Учествује у раду координационог тела за борбу против насиља у породици

Сазнајте још

Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

Децембар 2023

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Децембар
Нема догађаја
Events for 2 Децембар
Нема догађаја
Events for 3 Децембар
Нема догађаја
Events for 4 Децембар
Нема догађаја
Events for 5 Децембар
Нема догађаја
Events for 6 Децембар
Нема догађаја
Events for 7 Децембар
Нема догађаја
Events for 8 Децембар
Нема догађаја
Events for 9 Децембар
Нема догађаја
Events for 10 Децембар
Нема догађаја
Events for 11 Децембар
Нема догађаја
Events for 12 Децембар
Нема догађаја
Events for 13 Децембар
Нема догађаја
Events for 14 Децембар
Нема догађаја
Events for 15 Децембар
Нема догађаја
Events for 16 Децембар
Нема догађаја
Events for 17 Децембар
Нема догађаја
Events for 18 Децембар
Нема догађаја
Events for 19 Децембар
Нема догађаја
Events for 20 Децембар
Нема догађаја
Events for 21 Децембар
Нема догађаја
Events for 22 Децембар
Нема догађаја
Events for 23 Децембар
Нема догађаја
Events for 24 Децембар
Нема догађаја
Events for 25 Децембар
Нема догађаја
Events for 26 Децембар
Нема догађаја
Events for 27 Децембар
Нема догађаја
Events for 28 Децембар
Нема догађаја
Events for 29 Децембар
Нема догађаја
Events for 30 Децембар
Нема догађаја
Events for 31 Децембар
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.