Служба за локалне услуге

Служба локалних услуга је посебна организациона јединица Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици. Просторије Службе се налазе у згради Центра за социјални рад.

Највећи број услуга, Служба за локалне услуге пружа у службеним просторијама Центра, у смислу остваривања права, доношења одлука, стручног рада.

Неке услуге, као што је помоћ у кући, реализују се кроз активности у домовима корисника, док неке услуге, као што је прихватилиште за жртве насиља у породици – Сигурна сремска кућа, налази на издвојеној локацији, а становање уз подршку за младе који се осамостаљују пружају се у објекту где се налази стан, ул. Краља Петра.

Према одлуци директора, стручни радници и сарадници Службе локалних услуга користе просторије Центра за социјални рад, које се налазе на адреси Променада бр.9.

У оквиру Центра имају посебно издвојену канцеларију за стручне раднике и руководиоца службе.

Састанци са геронтодомаћицама се одржавају у сали Центра за социјални рад која је прилагођена овим наменама.

Служба користи заједничке просторије као што су ходник, санитарни чвор и чајна кухиња.

У овој служби се одлучује о праву на једнократну новчану помоћ, накнаде трошкова превоза и исхране деце и омладине ометене у развоју, право на коришћење услуга дневног боравка деце, омладине и одраслих лица ометених у менталном развоју, привременог смештаја у прихватилиште или прихватну станицу, али се и пружају непосредно услуге: