Саветовалиште за брак и породицу

Саветовалиште за брак и породицу је основано 06.06.2005. године и ова услуга је бесплатна.

*Породична психотерапија је посебна услуга која се пружа у оквиру саветовалишта за брак и породицу ЦСР.

Породична терапија је психотерапијски приступ усмерен на промену односа унутар породице и промену у оквиру других интерперсоналних система, у циљу отклањања проблема који ометају функционисање породице и њених чланова. Породична терапија је психотерапијски приступ који је усмерен ка очувању и унапређењу породичног живота. Фокус терапијског процеса је на идентификацији породичних снага, сагледавању позитивних аспеката породичног система у целини, при чему се породична криза користи као прилика за учење, мењање и њено превазилажење.

Корисници услуге могу бити сви грађани, породице разних величина, конфигурација, веровања и култура.

Породична психотерапија сврстава се, заједно са саветовањем и медијацијом у групу психосоцијалних услуга.

Породична терапија у ЦСР примењује се као класична породична психотерапија са паровима, породицама или појединцима усмерена на разрешавање проблема који ометају њихово функционисање и унапређењу квалитета породичног живота.

Принципи породичне терапије су: добровољност, одговорност, поверљивост, поштовање клијената, одговорност клијента за доношење одлука,оријентисаност на снаге и доношење одлука.

Услугу породичне психотерапије пружају породични психотерапеути, запослени у саветовалишту.

Терапијске сеансе се унапред заказују уз договор психотерапеута и клијената.

Начин располагања подацима о клијентима мора да буде строго усклађен са принципом поверљивости (закон о заштити података оличности и етички кодекс психотерапије). Не смеју се наводити имена клијената, имена деце, врста проблема због кога долазе, њихове адресе, бројеви телефона и сл.

Породице имају право да се не идентификују, те инсистирају на апсолутној анонимности, и у таквим ситуацијама породице имају право на услугу.

У саветовалишту су ангажована два стручна радника са високом стручном спремом и то дипл. Социјални радник и психолог. Социјални радник је завршио четворогодишњу едукацију из системске породичне терапије у институту за ментално здравље у београду. Психолог је завршила едукацију из медијације и стекла знања и вештине –медијатора.

Саветовалиште пружа консултативне, саветодавно-терапијске и услуге медијације. Без обзира на разлог доласка клијента, врсту проблема и индикације, са свима ће бити обављен разговор у складу са принципима савременог социјалног рада.

*У оквиру саветовалишта за брак и породицу, пружа се и услуга медијације. Медијација као начин разрешења сукоба показала се ефикасна и успешна у раду са:

  • породицама са поремећеним породичним односима, које желе и имају капацитете да сукобе разреше мирним путем.
  • родитељима којима је након бракоразводног спора потребна помоћ у постизању договора око виђања деце.
  • породицама са старим и одраслим члановима који су у сукобу због имовинских и новчаних питања.
  • родитељима у превазилажењу развојних проблема деце, са посебним акцентом на проблеме у адолесценцији.
  • индивидуалног саветодавног рада са жртвама насиља у породици, на пружању помоћи да превазиђу трауме настале као последица насиља, на изграђивању самопоуздања и самопоштовања.

У циљу промоције хуманих вредности као и јачања друштвене свести о потреби квалитетније и обухватније подршке савременој породици, саветовалиште сарађује са институцијама у заједници, као и са друштвено одговорним предузећима кроз волонтерске акције и реализацију пројеката за подршку и унапређење квалитета живота грађана.

Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

Јун 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.