Служба за заштиту деце и младих

Службу за заштиту деце и младих чини седам стручних радника различитог профила занимања, од којих су пет водитеља случаја, супервозор и руководилац службе.

Широки је дијапазон рада са децом од рођења до њихове 26 – те године живота, укључујићи и рад са члановима њихових породица.

Посао је динамичан, захтева максимално ангажовање у свим областима рада са децом, младима, њиховим породицама, а који се односи на:

  • Рад стручних радника са циљем заштите и збрињавања деце и младих без родитељског старања; заштита и збрињавање психо-физички ометене деце и младих и пружање психосоцијалне подршке родитељима; превентивне активности и заштита деце и младих са поремећајем у понашању; као и активности у раду са децм и младима и њиховим родитељима, у циљу заштите њихових законом утврђених права;
  • Организовање и спровођење старатељске заштите над малолетном децом без родитељског старања;
  • Врше се послови обраде за усвојење и води евиденција о деци подобној за усвојење и потенцијалним усвојиоцима;
  • Реализује се заштита и пружање психо-социјалне подршке кроз саветодавни рад и сарадњу са другим институцијама жртвама насиља у породици и жртвама трговине људима;
  • Пружа стручна и саветодавна помоћ деци и младима који су у сукобу или у ризику од сукоба са законом, као и породицама са поремећеним породичним односима;
  • Спроводи корективни надзор над вршењем родитељског права;
  • Учествује у поступцима који се воде пред надлежним судовима и другим органима;
  • Обављају се послови обраде хранитеља, са циљем непосредне бриге о деци без родитељског старања;

У оквиру рада службе поред редовне делатности спроводе се друге активности. У октобру месецу 2009.год. у Центру је отпочео са радом Клуб хранитеља који је замишљен као место за дружење, размену искустава и едукацију хранитеља који се непосредно брину о деци.

Активности у Клубу укључени су и хранитељи који још немају искуства о бризи деце без родитељског старања, а у циљу одржавања њихове мотивације. Сарадња међу хранитељима, размена искустава, промовисање хранитељства, едукација чланова, предавања, издавање публикација, сарадња са институцијама и организацијама сличне орјентације, организовање приредби, креативних радионица, екскурзија и излета за децу, а све у циљу пружања адекватне заштите деце без родитељског старања.

У плану је организовање и спровођење активности са ризичним групама деце и младих, укључујући и чланове примарних породица, а у сврху превентивног рада кроз упознавање са заштитом од различитих облика насиља у породици, имајући у виду све чешће, скоро свакодневне захтеве наших корисника за разним облицима заштите од насиља.

Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

Јун 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.