Стручна тела

У Центру се образују стална и повремена стручна саветодавна тела.

Стална тела су:

  • колегијум руководилаца;
  • колегијум службе;
  • стална комисија органа старатељства.

Повремена тела су стручни тимови.

Колегијум руководилаца је саветодавно тело директора и њиме управља директор.У раду колегијума учествују руководиоци свих организационих јединица. Колегијум помаже директору у доношењу управљачких одлука које се односе на унутрашњу организацију рада и мере за унапређење ефикасности и економичности у обављању посла.

Колегијум разматра општа питања и доноси закључке од значаја за унапређење стручног рада, додатног образовања запослених, унапређење положаја корисника, остваривање сарадње са другим установама и удружењима грађана и остваривању стручне сарадње и координације између организационих јединица.

Колегијум службе је стручно тело у чијем раду учествују руководилац, супервизор и водитељи случаја. Он разматра питања и доноси закључке од значаја за рад службе и унапређења стручних процедура у раду са корисницима.

Стална комисија органа старатељства формира се у складу са законом а ради извршења послова пописа и процене вредности имовине малолетних и пунолетних штићеника.

Стручни тим је повремено тело Центра за социјални рад. Њега чине супервизор, водитељ случаја, стручњаци посебних специјалности запослени у Центру аили и изван установе, односно из других установа и организација..

Стручни тим се формира одлуком руководиоца службе а на предлог супервизора или водитеља случаја.

Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1 Јул
Нема догађаја
Events for 2 Јул
Нема догађаја
Events for 3 Јул
Нема догађаја
Events for 4 Јул
Нема догађаја
Events for 5 Јул
Нема догађаја
Events for 6 Јул
Нема догађаја
Events for 7 Јул
Нема догађаја
Events for 8 Јул
Нема догађаја
Events for 9 Јул
Нема догађаја
Events for 10 Јул
Нема догађаја
Events for 11 Јул
Нема догађаја
Events for 12 Јул
Нема догађаја
Events for 13 Јул
Нема догађаја
Events for 14 Јул
Нема догађаја
Events for 15 Јул
Нема догађаја
Events for 16 Јул
Нема догађаја
Events for 17 Јул
Нема догађаја
Events for 18 Јул
Нема догађаја
Events for 19 Јул
Нема догађаја
Events for 20 Јул
Нема догађаја
Events for 21 Јул
Нема догађаја
Events for 22 Јул
Нема догађаја
Events for 23 Јул
Нема догађаја
Events for 24 Јул
Нема догађаја
Events for 25 Јул
Нема догађаја
Events for 26 Јул
Нема догађаја
Events for 27 Јул
Нема догађаја
Events for 28 Јул
Нема догађаја
Events for 29 Јул
Нема догађаја
Events for 30 Јул
Нема догађаја
Events for 31 Јул
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.