Становање уз подршку за младе

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују је привремено становање деце и омладине без родитељског старања, у стану предвиђеном за ову намену, под сталним надзором Центра од 2007. године.

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују првенствено обезбеђује помоћ младим пунолетним особама, које по престанку смештаја у установи социјалне заштите или хранитељској породици, не могу да се врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у могућности да у том тренутку започну самосталан живот, али је извесно да ће уз одговарајућу припрему и подршку, у догледно време, моћи да живе самостално.

Ову услугу могу користити и:

  • младе особе узраста од 15 до 18 година, на смештају у установи социјалне заштите или хранитељској породици, за које се, с обзиром на започето школовање односно радно оспособљавање и личне потенцијале, може очекивати да ће се уз подршку, оспособити за самосталан живот пре или непосредно по стеченом пунолетству,
  • младе особе узраста од 15 до 18 година, које немају могућност да и даље живе у биолошким или сродничким породицама, као алтернатива смештају у установу социјалне заштите или у хранитељску породицу.

О праву на смештај у објекту за становање уз подршку за младе који се осамостаљују, решењем одлучује Центар за социјални рад, по службеној дужности, на основу налаза и стручног мишљења водитеља случаја и извештаја саветника за осамостаљивање. Корисници ће, на основу решења о смештају у овај објекат, са Центром закључити уговор о међусобним правима и обавезама.

Са младима смештеним у објекат за становање уз подршку за младе који се осамостаљују, ради, и за самосталан живот их постепено припрема, саветник за осамостаљивање.

Средства за трошкове становања (уобичајене режијске трошкове за стан те квадратуре), инвестиционо одржавање стана, и периодичну набавку опреме за домаћинство, обезбеђују се у буџету Града.

Уколико у неком периоду, нема корисника са сопствене територије, град Сремска Митровица може понудити смештај деци и омладини без родитељског старања из општина у окружењу.

Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

Јун 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.