О нама

Центар за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици је један међу десет првооснованих Центара на територији Републике Србије.

Основан је Одлуком скупштине општине 2. октобра 1961. године, а почео је са радом 1. јануара 1962. године.

Од тада па до данас је развијао различите програме подршке корисницима и обезбеђивао права, како из делокруга јавних овалашћења тако и права која су финансирана из буџета локалне самоуправе.

Делатност социјалне заштите, коју обавља Центар је од посебног друштвеног интереса а утврђена је:

 1. Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (новчана давања, додатак за помоћ и негу другог лица, увећан додатак за помоћ и негу другог лица, смештај у установе социјалне заштите или у другу породицу, оспособљавање за рад-рехабилитација, услуге социјалног рада…)
 2. Породичним законом (усвојење, старатељство, одређивање личног имена, посредовање у поступку развода брака, давање мишљења Суду у поступцима заштите права детета, вршења родитељског права, насиље у породици…)
 3. Законом о финансијској подршци породицама са децом.
 4. Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица.
 5. Законом о прекршајима (рад са малолетним починиоцима прекршаја)
 6. Законом о ванпарничном поступку.
 7. Одлука о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурност и грађана на територији Града Сремска Митровица.

Центар на локалном нивоу сарађује са локалном самоуправом, ПУ- Сремска Митровица, Судом, свим основним и средњим школама, школом за специјално васпитање и образовање „Радивој Поповић“, Дневним боравком за децу, омладину и одрасле са поремећајем у психофизичком развоју, здравственим установама, месним заједницама, верским организацијама, са свим друштвеним и приватним предузећима, Црвеним крстом, разним удружењима грађана, невладиним организацијама итд.

Организацију Центра чине:

 • директор
 • организационе јединице Центра
 • стручна и саветодавна тела

Директор своју функцију обавља са управним и надзорним одбором и руководиоцима Служби.

Организацију Центра чине:

 • директор
 • организационе јединице Центра
 • стручна и саветодавна тела

Директор своју функцију обавља са управним и надзорним одбором и руководиоцима Служби.

У Центру се процес рада организује преко организационих јединица:

 1. Служба за управно-правне послове
 2. Служба за заштиту деце и младих
 3. Служба за заштиту одраслих и старих
 4. Служба за финансијско-административне и техничке послове
 5. Служба за локалне услуге

Радом службе за управно-правне послове, службе за заштиту деце и омладине и службе за заштиту одраслих и старих руководе руководиоци које именује директор..

Радом осталих служби непосредно руководи директор..

Послови, односно радни задаци који се обављају у оквиру појединих служби, ближе су одређени актом о унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом.

Центар стиче средства:

 • из Буџета Републике
 • из Буџета Града

што показује да је буџетски корисник и да се финансира из буџетских средстава.

Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

Децембар 2023

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Децембар
Нема догађаја
Events for 2 Децембар
Нема догађаја
Events for 3 Децембар
Нема догађаја
Events for 4 Децембар
Нема догађаја
Events for 5 Децембар
Нема догађаја
Events for 6 Децембар
Нема догађаја
Events for 7 Децембар
Нема догађаја
Events for 8 Децембар
Нема догађаја
Events for 9 Децембар
Нема догађаја
Events for 10 Децембар
Нема догађаја
Events for 11 Децембар
Нема догађаја
Events for 12 Децембар
Нема догађаја
Events for 13 Децембар
Нема догађаја
Events for 14 Децембар
Нема догађаја
Events for 15 Децембар
Нема догађаја
Events for 16 Децембар
Нема догађаја
Events for 17 Децембар
Нема догађаја
Events for 18 Децембар
Нема догађаја
Events for 19 Децембар
Нема догађаја
Events for 20 Децембар
Нема догађаја
Events for 21 Децембар
Нема догађаја
Events for 22 Децембар
Нема догађаја
Events for 23 Децембар
Нема догађаја
Events for 24 Децембар
Нема догађаја
Events for 25 Децембар
Нема догађаја
Events for 26 Децембар
Нема догађаја
Events for 27 Децембар
Нема догађаја
Events for 28 Децембар
Нема догађаја
Events for 29 Децембар
Нема догађаја
Events for 30 Децембар
Нема догађаја
Events for 31 Децембар
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.