Службе

Радом службе за управно-правне послове, службе за заштиту деце и омладине и заштиту одраслих и старих руководе руководиоци које именује директор.

Радом осталих служби непосредно руководи директор.

Послови, односно радни задаци који се обављају у оквиру појединих служби, ближе су одређени актом о унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом.

Правна служба

Далибор Јелачић
dalibor.jelacic@csrsavasm.org.rs

Даница Бунџа
danica.bundza@csrsavasm.org.rs

Валентина Станић
valentina.stanic@csrsavasm.org.rs

НСП

Александра Витомировић
aleksandra.vitomirovic@csrsavasm.org.rs

Иван Васиљевић
ivan.vasiljevic@csrsavasm.org.rs

Зора Туфегџић
zora.tufegdzic@csrsavasm.org.rs

Пријем

Мирјана Мартиновић
mirjana.martinovic@csrsavasm.org.rs

Служба за заштиту деце и младих

Светлана Петровић
svetlana.petrovic@csrsavasm.org.rs

Владислава Матовић-Крстић
vladislava.krstic@csrsavasm.org.rs

Слађана Царевић
sladjana.carevic@csrsavasm.org.rs

Маја Јовешковић
maja.joveskovic@csrsavasm.org.rs

Снежана Франческо
snezana.francesko@csrsavasm.org.rs

Јелена Радовић
jelena.radovic@csrsavasm.org.rs

Слободанка Јаковљевић
slobodanka.jakovljevic@csrsavasm.org.rs

Служба за одрасла и стара лица

Сандра Перић
sandra.peric@csrsavasm.org.rs

Богдан Влајић
bogdan.vlajic@csrsavasm.org.rs

Нада Цветковић
nada.cvetkovic@csrsavasm.org.rs

Јелена Дудић-Гламочак
jelena.dudic@csrsavasm.org.rs

Служба за локалне услуге

Јован Комненовић
jovan.komnenovic@csrsavasm.org.rs

Ивана Перишић-Јозановић
ivana.perisic@csrsavasm.org.rs

Александар Јовичић
aleksandar.jovicic@csrsavasm.org.rs

Јелена Стојиновић
jelena.stojinovic@csrsavasm.org.rs

Дарко Ђорђевић
darko.djordjevic@csrsavasm.org.rs

Милица Куриџа
milica.kuridza@csrsavasm.org.rs

Рачуноводство

Јелица Мијатовић
jelica.mijatovic@csrsavasm.org.rs

Весна Црнобрнић
vesna.crnobrnic@csrsavasm.org.rs

Административни радници

Даница Крњаић
danica.krnjaic@csrsavasm.org.rs

Радмила Беадер
radmila.beader@csrsavasm.org.rs