Одлука о радном времену, распореду радног времена, раду у сменама, одмору у току дневног рада и о приправности и раду по позиву

15. септембра 2022.