Linkovi

Mere prevencije protiv virusa Kovid-19
Pomoć za starije
Srbija protiv trgovine ljudima

Kalendar

Novembar 2022

PON
UTO
SRE
ČET
PET
SUB
NED
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1 Novembar
Nema događaja
Events for 2 Novembar
Nema događaja
Events for 3 Novembar
Nema događaja
Events for 4 Novembar
Nema događaja
Events for 5 Novembar
Nema događaja
Events for 6 Novembar
Nema događaja
Events for 7 Novembar
Nema događaja
Events for 8 Novembar
Nema događaja
Events for 9 Novembar
Nema događaja
Events for 10 Novembar
Nema događaja
Events for 11 Novembar
Nema događaja
Events for 12 Novembar
Nema događaja
Events for 13 Novembar
Nema događaja
Events for 14 Novembar
Nema događaja
Events for 15 Novembar
Nema događaja
Events for 16 Novembar
Nema događaja
Events for 17 Novembar
Nema događaja
Events for 18 Novembar
Nema događaja
Events for 19 Novembar
Nema događaja
Events for 20 Novembar
Nema događaja
Events for 21 Novembar
Nema događaja
Events for 22 Novembar
Nema događaja
Events for 23 Novembar
Nema događaja
Events for 24 Novembar
Nema događaja
Events for 25 Novembar
Nema događaja
Events for 26 Novembar
Nema događaja
Events for 27 Novembar
Nema događaja
Events for 28 Novembar
Nema događaja
Events for 29 Novembar
Nema događaja
Events for 30 Novembar
Nema događaja

Najčešća pitanja

Ko ima prava na socijalnu pomoć?

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog zakonom.

Kako ostvariti prava na tuđu negu i pomoć?

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe. Preko centra za socijalni rad pravo ostvaruju deca, odrasla i ostarela lica koja nisu ostvarila penziona primanja i inostrani penzioneri.

Kako postati hraniteljska porodica?

Postupak počinje podnošenjem zahteva u centru za socijalni rad. Potrebno je proći obuku za hranitelje nakon čega se stiče podobnost za bavljenje hraniteljstvom.

Šta je potrebno za smeštaj u domu?

Potrebno je prikupiti dokumentaciju za smeštaj u dom i podneti zahtev za smeštaj u centru za socijalni rad. Zahtev se podnosi u mesno nadležnom centru (nadležnost se određuje po adresi iz lične karte), a smeštaj se može ostvariti u bilo kojoj ustanovi za smeštaj u Republici Srbiji.

Kako dobiti pomoć u kući?

Potrebno je, u centru za socijalni rad, podneti zahtev za utvrđivanje prava na pomoć u kući.