Pravo na jednokratnu pomoć

Pravo na jednokratnu pomoć, obezbeđuje se licu (odnosno porodici) koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe.

Jednokratna pomoć može biti novčana ili u naturi.

Visinu jednokratne pomoći utvrđuje Centar za socijalni rad, ceneći trenutnu situaciju u kojoj se podnosilac zahteva nalazi.

Jednokratna pomoć ne može biti veća od prosečne zarade po zaposlenom ostvarene u gradu Sremska Mitrovica, u mesecu koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata.

Jednokratna pomoć može se isplatiti jednom ili više puta u toku godine, u zavisnosti od stanja u kome se lice ili njegova porodica nalaze.Jednokratna pomoć može se isplatiti jednom ili više puta u toku godine, u zavisnosti od stanja u kome se lice ili njegova porodica nalaze.

Pravo na jednokratna pomoć, ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva.

Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad, zajedno sa ostalom dokumentacijom, koja je po oceni Centra, neophodna za rešavanje podnetog zahteva.