Služba za lokalne usluge

Služba lokalnih usluga je posebna organizaciona jedinica Centra za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici. Prostorije Službe se nalaze u zgradi Centra za socijalni rad.

Najveći broj usluga, Služba za lokalne usluge pruža u službenim prostorijama Centra, u smislu ostvarivanja prava, donošenja odluka, stručnog rada.

Neke usluge, kao što je pomoć u kući, realizuju se kroz aktivnosti u domovima korisnika, dok neke usluge, kao što je prihvatilište za žrtve nasilja u porodici – Sigurna sremska kuća, nalazi na izdvojenoj lokaciji, a stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju pružaju se u objektu gde se nalazi stan, ul. Kralja Petra.

Prema odluci direktora, stručni radnici i saradnici Službe lokalnih usluga koriste prostorije Centra za socijalni rad, koje se nalaze na adresi Promenada br.9.

U okviru Centra imaju posebno izdvojenu kancelariju za stručne radnike i rukovodioca službe.

Sastanci sa gerontodomaćicama se održavaju u sali Centra za socijalni rad koja je prilagođena ovim namenama.

Služba koristi zajedničke prostorije kao što su hodnik, sanitarni čvor i čajna kuhinja.

U ovoj službi se odlučuje o pravu na jednokratnu novčanu pomoć, naknade troškova prevoza i ishrane dece i omladine ometene u razvoju, pravo na korišćenje usluga dnevnog boravka dece, omladine i odraslih lica ometenih u mentalnom razvoju, privremenog smeštaja u prihvatilište ili prihvatnu stanicu, ali se i pružaju neposredno usluge: